Kontakt & Vägbeskrivning

Hit till Herrsäter är lätt att hitta, från vilket håll Du än må komma! Vi ligger ca 20 min söder om Linköping, 15 min norr om Åtvidaberg och 45 från Norrköping. Visst, vägarna hit är kanske lite krokiga, men ack vilken vacker resa du får, och vi lovar, det är väl värt besväret.

Från Linköping:
Kör Rv35 söder mot Åtvidaberg. Vid södra infarten till Grebo(vid Röstens Gård) tag vänster mot Värna. Efter ca 1km, tag höger mot Bersbo. Kör ca 4 km så ligger Herrsäter på höger sida av vägen. Ni ser ladugården och rundlogen först, sväng av vid en stor tunna med blommor. Kör så ni har lagården på höger sida om bilen så ser ni snart huvudbyggnaden på vänster sida. Ett vitt putsat hus.

Från Åtvidaberg:
Kör Rv35 norrut mot Linköping. Tag höger när ni kommit ut ur Åtvidaberg, mot :Bersbo/Koppargruvor/Björsäter. Kör ca 6km och tag sedan vänster mot Värna i höjd med Gruvsjön i Bersbo. Kör ca 3km så ligger Herrsäter på vänster sida av vägen. Fortsätt förbi huvudbyggnaden, runda en hage och tag sedan vänster vid en stor tunna med blommor. Kör så ni har lagården på höger sida av bilen, så ser ni snart huvudbyggnaden igen på vänster.

Kontakta oss gärna

Sara 070-2544772, sara@herrsater.se
Erik 073-8178062, erik@herrsater.se