Gården

Herrsäter är gården där historia är ett bra beskrivande ord! Sedan 1684 är Herrsäter en kronogård och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Men det började långt före att gården drogs in till staten för 330 år sedan! Namnet har med tiden växlat, från dagens Herrsäter, till 1600-talets ”Häradssäter” till 1300-talets ”Hirizaeter”. Det finns nedskrivet att ”Hiraizaeter” ägdes 1333 av en man vid namn Bergwid. Efter honom har godset ägds av mäktiga män som Bo Jonsson Grip, adelssläkter som Beese, Bielke, Ulfsparre och Bonde. Men släkten Sparre blev den sista som fick sätta ägarstämpel på Herrsäter, för i reduktionen drogs godset in till kronan 1684, och har där förblivit.

Som en liten rolig historia om återanvändning kan man nämna dörren som leder ner till källarvalven under huvudbyggnaden. När den nya huvudbyggnaden  uppfördes åren 1818-1820 var källardörren redan gammal. Den ska tydligen från början ha hört hemma på den kyrka som tidigare fanns på gården. Kyrkan revs någon gång under 1600-talet, kanske i samband med att gården blev kronogård. Valven under huvudbyggnaden är också en form av återanvändning. När det var dags att ersätta det stora huset på Herrsäter med ett nytt, revs det gamla, en torpargrund drogs samman och man byggde det nya huset helt enkelt uppe på det gamla husets valv.

Även om mycket är gammalt på Herrsäter finns här även nya byggnader. 2004 uppfördes en ny modern lösdriftsladugård med mjölkrobot till gårdens kor. Här kan kossorna ta dagen som den kommer, äta, sova eller mjölkas när de själva känner för det. En typ av lyxhotell, fast för kor då. Att skapa mjölk med god kvalitet kräver goda förutsättningar, vilket kossorna har i en modern ladugård. I samband med att en ny ko-ladugård byggdes kunde den gamla ladugården från 1887 renoveras och hyser idag ungdjur, sinkor och kalvar. I anslutning till gamla ladugården finns en rundloge. Den typen av byggnad är väl värt att beskåda i sig själv. Vår rundloge uppfördes i början av 1900-talet, har ca 15 meter till taket och är helt byggd av trä. Men kan inte annat än imponeras av dåtidens byggnadskunskaper!

Övriga byggnader som återfinns på gården är en röd flygelbyggnad till vänster om huvudbyggnaden. En vindflöjel på taket vittnar om årtalet 1616, om detta stämmer kan vi bara spekulera, men att huset är gammalt råder inget tvivel om. I anslutning till det som en gång var parken runt stora huset återfinns en fyrkantig visthusbod och ett vackert dass. Till ekonomibyggnader kan tilläggas magasin och hönshus/garage. Under sommaren 2014 uppfördes en ny maskinhall på Herrsäter, även den har byggs helt i trä för att passa in bland gårdens byggnader och historia.

Välkommen att besöka en modern mjölkgård i gammal skepnad!